LOKOTECH Sp. z o.o.
ul. Roosevelta  118
41-800 Zabrze


NIP: 626 – 297 – 85 – 08;  REGON: 241702178;  KRS: 0000364403,

Produkujemy części i podzespoły do aparatury kopalnianej min.:

 

• przerywniki PND-40K; PND-15T; PND-15m
• połącznik P-125
• sprzęgnik KSO
• zespoły styczników NTK-05
• nastawniki NTKM-405
• styki stałe , skośne, ruchome PND
• klucz do nastawnika i inne – OFERTA

 

– Zapraszamy do współpracy –

Kontakt:

Biuro:

tel. 32/787-62-02
tel./fax 32/787-61-10
biuro@lokotech.pl

Sekretariat :

Joanna Harazim

530-901-999

Prezes Zarządu :

Józef Ciuraj

530-900-032

Jesteśmy w trakcie realizacji PROJEKTU w ramach Dużego Bonu 2014 na Innowacje
z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
z Warszawy dotyczący – produkcji silnika z magnesami trwałymi do lokomotyw dołowych wraz z dokumentacją do certyfikacji.
Projekt współfinansowany jest z budżetu państwa w ramach dotacji docelowej.