LOKOTECH Sp. z o.o.
ul. Roosevelta  118
41-800 Zabrze


NIP: 626 – 297 – 85 – 08;  REGON: 241702178;  KRS: 0000364403,

Jesteśmy w trakcie realizacji PROJEKTU w ramach Dużego Bonu 2014 na Innowacje
z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
z Warszawy dotyczący – produkcji silnika z magnesami trwałymi do lokomotyw dołowych wraz z dokumentacją do certyfikacji.
Projekt współfinansowany jest z budżetu państwa w ramach dotacji docelowej.