LOKOTECH Sp. z o.o.
ul. Roosevelta  118
41-800 Zabrze


NIP: 626 – 297 – 85 – 08;  REGON: 241702178;  KRS: 0000364403,

Części do lokomotyw dołowych:

 • dławik
 • dżwignia kompletna
 • dżwignia wału kierunkowego
 • dżwignia zapadkowa
 • klucz nastawnika
 • koło sterujące
 • komora kompletna
 • korpus nastawnika
 • krzywka
 • obudowy nastawnika
 • okablowanie
 • połącznik P-125TM
 • przerywbnik PDN-15T
 • przerywnik P-12s
 • przerywnik PND-40K
 • styki kompletne
 • styki ruchome
 • styki stałe
 • tarcza krzywkowa
 • tarcza taktująca
 • tuleja
 • wał główny
 • zespół krzywek kierunkowych
 • zespół kułaka
 • zespół styczników NTK-05
 • zespół wałka głównego
Usługi:
– wymiany i regeneracje w/w części itp.

Jesteśmy w trakcie realizacji PROJEKTU w ramach Dużego Bonu 2014 na Innowacje
z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
z Warszawy dotyczący – produkcji silnika z magnesami trwałymi do lokomotyw dołowych wraz z dokumentacją do certyfikacji.
Projekt współfinansowany jest z budżetu państwa w ramach dotacji docelowej.